Tilhengernor logo

Regler for kjøring med tilhenger – alt du må vite

En tilhenger må være i forsvarlig stand og lasten må være sikret. Det sier seg selv. Men hva er egentlig reglene for hva slags førerkort du må ha og hvor fort du kan kjøre? Vi har samlet svarene.

En tilhenger må være i forsvarlig stand og lasten må være sikret. Det sier seg selv. Men hva er egentlig reglene for hva slags førerkort du må ha og hvor fort du kan kjøre? Vi har samlet svarene.

Både bilen, tilhengeren og førerkortet ditt avgjør hvor tung henger og totallast du kan trekke. Hovedregelen er at du med vanlig førerkort kan trekke en henger på 750 kilo.

Men; det er ingen regler uten unntak, og unntaket heter “campingvogn-regelen”.

La oss starte med den.

Campingvogn-regelen

Campingvogn-regelen gjelder for alle typer tilhengere. Den har har størst praktisk betydning for deg som kjører med campingvogn. Med førerkort klasse B kan du trekke en tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kilo hvis summen av tilhengerens tillatte totalvekt + bilens tillatte totalvekt ikke overskrider 3 500 kilo.

Tillatt totalvekt betyr den maksimale totalvekten tilhengeren er registrert for i vognkortet. Dette er vekten av både tilhengeren og lasten.

Med dette ut av bildet, får du hovedreglene for kjøring med tilhenger.

De viktigste reglene for kjøring med tilhenger

Hvilket førerkort du må ha for å kjøre med henger:

 • Med førerkort klasse B, kan du trekke en tilhenger på 750 kilo og ha en maks totalvekt på 3 500 kilo. Totalvekten inkluderer bil, tilhenger, gods og passasjerer som kan være maks 8 personer i tillegg til føreren.
 • Skal du trekke en tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kilo, er hovedregelen at du må du ha førerkort med bokstaven E, for eksempel BE.
 • Med kode 96 i førerkortet, altså B96, kan du trekke en tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kilo. Da må du passe på at summen av tilhengerens tillatte totalvekt + bilens tillatte totalvekt er i området 3 501–4 250 kilo. Tilhengerens maksimalt tillatte totalvekt finner du dermed ved å trekke bilens tillatte totalvekt fra 4 250 kilo.
 • Begrensningen på 750 kilo gjelder ikke for klasse B dersom du følger «campingvogn-regelen» (les om den over).

Les mer om førerkort og hva du har lov å kjøre hos Statens vegvesen.

Bilen bestemmer også vekten

Selv om førerkortet ditt tilsier at du kan trekke en tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kilo, må du alltid sjekke vognkortet til bilen. I vognkortet står det hvor tung tilhenger bilen kan trekke. Det kan hende du kan trekke tilhengeren, men ikke med full last.

Pass på at du ikke overskrider bilens ”tillatte vogntogvekt”. Det er summen av bilens og tilhengerens totalvekter som inkluderer all last – også passasjerer og handleposer.

Kan bilen trekke tilhengeren, og hvor tung last kan du ha med?

Sjekk dette i Statens vegvesen sin tilhengerkalkulator.

Fartsgrenser med henger:

 • Både trekkbilen og tilhengeren er med på å bestemme hvor fort du kan kjøre.
 • Alle tilhengere kan trekkes i opptil 80 kilometer i timen om de er i forsvarlig stand.
 • Skal du kjøre i 100 kilometer i timen, må bilen og hengeren være godkjent for Tempo 100. Dette gjelder også for campingvogn. Godkjenningen får du hos Statens vegvesen.

Andre regler for kjøring med tilhenger

 • Tilhengere med tillatt totalvekt over 750 kilo, skal være utstyrt med brems.
 • All last skal sikres så den ikke kan forskyve seg, hverken sidelengs eller oppover, eller falle av. Bruk gode stropper og presenning eller netting dersom lasten kan risikere å virvle av.

Kontrollér alltid hengeren og lasten

Gjør det til en fast rutine at du tar en kontroll av både tilhengeren og lasten før du skal ut å kjøre med tilhenger.

Dette må du sjekke:

 • Lys: Sjekk bremselys, varsellys og blinklys.
 • Bremser: Kontroller bremsene og parkeringsbrems om hengeren har det. Dersom det er en sort “muffe” på stangen mellom hengeren og bilen, har hengeren brems. Test bremsene ved å kjører i ca. 30 kilometer i timen og ta en hard nedbremsing. Parkeringsbrems tester du ved å ha parkeringsbremsen på og kjøre sakte fremover. Du skal da kjenne at hengeren holder igjen.
 • Last: Sikre lasten med stropper og eventuelt nett eller presenning.
 • Snø: Pass på at det ikke ligger snø på taket.
 • Pass på at kulevekta ikke overstiger hverken tillatt kulevekt for henger eller tillatt kulevekt for bil. «Tillatt koblingslast» i vognkort for tilhenger og «Tillatt koplingslast» på bil. Det er det laveste tallet man må forholde seg til.

Kontakt oss for en tilhengerprat

Har du fortsatt spørsmål om regler for kjøring med tilhenger, eller vil ha tips til hvilken henger eller dekk du bør velge?

Ta gjerne kontakt med oss.

Del artikkel